Carta aberta ao conselleiro de Educación do presidente da FANPA

Carta_aberta_ao_Conselleiro_de_Cultura

Comments:1

Comments are closed. You can not add new comments.

  1. AS ANPAS REPRESENTAN OS SEUS SOCIOS, NON A TODOLOS PAIS….A IMPLICACION EDUCATIVA E DE TODOLOS PAIS, NON PRECISAMOS ILUSTRADOS QUE ASUMAN COMPETENCIAS QUE NON LLE CORRESPONDAN, MENOS CANDO FUNCIONAN EN PEQUENO COMITE…NON DEBERIAN DE EXISTIR PORQUE HAI MOITA MAFIA E INTERESADOS DENTRO DAS MESMAS