Resolución da Consellería de Educación pola que se ditan as instrucións para as avaliacións da LOMCE

RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación,Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria e da avaliación final de educación primaria…

Educación fixa as avaliacións de sexto de primaria para os días 11, 12 e 13 de maio e as de terceiro para os días 24 e 25

O director xeral de Educación presentou hoxe as probas, e insistiu en que non terán efectos no expediente académico dos alumnos, pero si servirán para implementar plans de mellora da calidade do sistema educativo Abranguen a un total de 44.000…

1 4 5 6 7