Vacantes nas ludotecas do Ludoverán 2019

Todas as solicitudes de inscrición realizadas en prazo foron admitidas na ludoteca de primeira opción, polo tanto non se publicarán listas particulares de cada centro.

VACANTES DISPOÑIBLES

Infantil Primaria
Campolongo      
Xuño 2 0
1Q Xullo 0 0
2Q Xullo 0 0
1Q Agosto 1 0
2Q Agosto 0 0
Setembro 0 7
Infantil Primaria
Álvarez Limeses      
1Q Xullo 0 0
2Q Xullo 0 0
1Q Agosto 7 2
2Q Agosto 0 0
Infantil
Crespo Rivas      
1Q Xullo 0
2Q Xullo 0
Infantil Primaria
Marcos da Portela      
1Q Xullo 0 0
2Q Xullo 0 2
1Q Agosto 1 2
2Q Agosto 2 2
Ponte Sampaio      
Infantil Primaria
Xullo 0 12
Agosto 8 0
Infantil Primaria
Cabanas      
Xullo 6 0
Agosto 0 0
Infantil Primaria
Parada Campañó      
Xullo 5 0
Agosto 6 0
Infantil Primaria
Vilaverde      
1Q Xullo 1 12
2Q Xullo 0 0
1Q Agosto 0 7
2Q Agosto 0 0
Infantil Primaria
A Xunqueira 2      
1Q Xullo 0
2Q Xullo 0
Infantil Primaria
A Carballeira      
Xullo 8 10
Xeve
Xullo e Agosto 0 0

Como solicitar as vacantes?

A partir do vindeiro luns, día 10 de xuño. As vacantes iranse cubrindo por orde de inscrición.

A solicitude só se recollerá presencialmente nas nosas oficinas.

Documentación?

Para solicitar vacantes deberase cubrir a ficha de inscrición, xunto co DNI da persoa que solicita e a tarxeta sanitaria (ou equivalente) do/s menores e o carné da ANPA (no caso de ser socio dunha ANPA de Pontevedra nun centro público).

Aboamento da inscrición

Ao contrario que no prazo regular, o pago deberá realizarse despois de ter confirmada a adxudicación da praza vacante. O pago poderá realizarse mediante transferencia ou mediante pago con tarxeta de crédito habilitada desde a propia oficina da FANPA.

 

Comentarios0

Deixa unha resposta