Nesta sección

mosimage   Nesta sección atópanse: -Artigos con referencias o manifestacións das organizacións de pais e nais de alumnos ás que pertencemos. -Noticias de accións educativas das institucións que afecten especialmente á escola pública -Ligazóns coa prensa de difusión na provincia. -Ligazóns…

O noso web

mosimage Os artigos de prensa, documentos e artigos destinados ao debate publícanse en Nontedurmas.org con base no interese que poidan ter para nós, malia que nalgunhas ocasións non compartamos total ou parcialmente o contido deles, polo que poñeremos sempre que…

1 470 471 472 473 474 487