Plan Valora

Orde conxunta do 28 de setembro de 2006,da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, da Consellería de Política Territorial,Obras Públicas e Transportes, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, da Consellería de Innovación e Industria, da Consellería de Sanidade, da…

1 461 462 463 464 465 507